translation missing: nl.general.accessibility.skip_to_content
Voor 23.00 besteld, morgen in huis
Gratis bezorging vanaf €80 in NL & BE
Aanbevolen Bulletproof Reseller
Voor 23.00 besteld, morgen in huis

Privacy Policy

Vertrouwelijkeid

LiveHelfi respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. LiveHelfi zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling. Je hebt recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens. We maken gebruik van een beveiligde SSL-verbinding op pagina's waar persoonsgegevens worden verwerkt (zoals tijdens het bestelproces en op contactformulieren)

Verantwoordelijkheid

LiveHelfi is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven;
conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of volledige persoonsgegevens te eisen;
conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking

 • het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
 • een wettelijke verplichting na te komen;
 • het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
 • het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
 • om redenen van algemeen belang, of - voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen

is vereist;

conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover

 • u de juistheid van de gegevens ontkent
 • de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
 • we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
 • tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG


Conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of een bericht sturen naar service@livehelfi.com.

 

LiveHelfi gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren

Als je een bestelling plaatst, hebben we je naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om je bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om het winkelen bij LiveHelfi zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met jouw toestemming je persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

Wij gebruiken je e-mailadres om je te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als je hier niet langer prijs op stelt, kun je je uitschrijven op onze website.

Als je bij LiveHelfi een bestelling plaatst bewaren wij je gegevens op een Secure Server. Je kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat je je naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Als je besluit een recensie te schrijven, kun je zelf kiezen of je je naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Als je reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij je naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

LiveHelfi verkoopt je gegevens niet

LiveHelfi zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. LiveHelfi gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij LiveHelfi geen cookies ontvangt.

Uitschrijven nieuwsbrief

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door jouw opgegeven gegevens om je de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan service@livehelfi.com of via een link in de nieuwsbrief.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP- anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder deze link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren.

Tracker

Om het gebruik van onze website in kaart te brengen en te analyseren maken wij gebruik van de webanalyse-tool Hotjar. De cookies van Hotjar stellen ons onder meer in staat om te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina ́s van onze website het vaakst worden bekeken. De verzamelde informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt door ons gebruikt om onze website te optimaliseren. De verzamelde informatie wordt door ons niet gebruikt om jou, als persoon, te identificeren. Voor de volledige informatie over de functionaliteit van en gegevensverwerking door Hotjar verwijzen wij u naar de verklaring op Hotjar.com

LiveHelfi is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die LiveHelfi over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met LiveHelfi via service@livehelfi.com. LiveHelfi zal je binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij van jou verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.

Trusted Shops

We hebben de Trusted Shops Trustbadge op deze website geïntegreerd om de beoordelingen te tonen die zijn verzameld met het Trusted Shops-systeem. Het Trustbadge en de geadverteerde vertrouwensbadges worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Bij elk gebruik van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op met uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider (toegangsgegevens). Deze gegevens worden niet geanalyseerd en worden automatisch uiterlijk zeven dagen na het einde van uw websitebezoek overschreven. Andere persoonlijke gegevens worden alleen overgedragen aan Trusted Shops als u besluit om een Trusted Shops-product te gebruiken of al hebt geregistreerd nadat u een bestelling hebt geplaatst. In een dergelijk geval is het tussen u en Trusted Shops gesloten contract van toepassing.

RetentionX

Wij gebruiken RetentionX voor de analyse van onze klantgegevens. RetentionX wordt vertegenwoordigd door AJ Investment, Holbeinstr. 10, 81679 München, Duitsland.

 • Doel/gerechtvaardigd belang: Geaggregeerde analyse van transactiegegevens
 • Gegevens(categorieën): Stamgegevens van klanten (met name naam, adres, contactgegevens, klantcategorie)
 • Betrokkenen: Alle klanten
 • Geschikte of passende waarborgen: Modelcontractbepalingen van de EU Verdere informatie: https://retentionx.com/privacy-policy

Vragen?

Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van LiveHelfi, dan kun je contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt je verder als je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.